Как да се предпазим от пиратски копия?

Както обяснихме в Как да изтеглим цветна схема? всеки един от комплектите на GOBLENI.BG съдържа на задната си страна qr код и код на поръчка. При въвеждане на кодовете от страна на потребителя – http://www.gobleni.bg прави проверка дали въведеният код е валиден. При липса на валидност се появява съобщение, че купувачът е жертва на пиратство.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s